Οι 100 πρώτες μέρες του νέου δήμαρχου Νεμέας Κ. Φρούσιου…

Ο νέος δήμαρχος της Νεμέας Κ. Φρούσιος δείχνει “άχρωμος” και “άοσμος” τις 100
πρώτες ημέρες του. Όλα δείχνουν πως θα βαδίσει στον δρόμο του τέως δημάρχου
Κ. Καλαντζή! Αυτό δεν μας παραξενεύει…

Στα χωριά φαίνεται να πηγαίνει για …βόλτα ενώ το δημοτικό συμβούλιο δείχνει ανοχή στην
“ακινησία του”, …αλλά για πόσο ακόμα;

Ενώ με τον αντιπεριφερειάρχη Αν. Γκιολή (με τις σοβαρές καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του) έχει άριστες σχέσεις, μάλλον είναι καλοί …στο να πίνουν πορτοκαλάδες και καφέδες …και καλά να είμαστε (δηλαδή οι συναντήσεις τους δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα για τη Νεμέα)

Ειδικούς συνεργάτες δεν έχει ακόμα! Δεν πιστεύουμε να δούμε καμία …φιλόλογο και να …τραβάμε τα μαλλιά μας!

Πάντως στην προεκλογική περίοδο ο Κ. Φρούσιος …δεν ακούστηκε ιδιαίτερα!
Φαίνεται να μην ακούγεται και τώρα…

Ε.Σ