Ο δήμαρχος Νεμέας ευχαριστεί τον υπουργό…

Δείτε την επιστολή: