Ο δήμαρχος της Κορινθίας που θεωρείται “πρωταθλητής” στα ακίνητα…!

0

Διαβάστε εδώ το πόθεν έσχες του δημάρχου Κορινθίων Β. Νανόπουλου

Διαβάζοντας την παραπάνω δήλωση πόθεν έσχες του δημάρχου Κορινθίων,
εκτός από τις καταθέσεις, διαπιστώσαμε ότι ίσως είναι και ο “πρωταθλητής” δήμαρχος στο νομό με τα δεκάδες ακίνητα!

…Φτωχό ή μεσαία τάξη δεν τον λες!

ΣΣ. Φυσικά τα παραπάνω τα είχε πριν γίνει δήμαρχος!

Ε.Σ