Ο δήμαρχος της Κορινθίας που θεωρείται “πρωταθλητής” στα ακίνητα…!

Διαβάστε εδώ το πόθεν έσχες του δημάρχου Κορινθίων Β. Νανόπουλου

Διαβάζοντας την παραπάνω δήλωση πόθεν έσχες του δημάρχου Κορινθίων,
εκτός από τις καταθέσεις, διαπιστώσαμε ότι ίσως είναι και ο “πρωταθλητής” δήμαρχος στο νομό με τα δεκάδες ακίνητα!

…Φτωχό ή μεσαία τάξη δεν τον λες!

ΣΣ. Φυσικά τα παραπάνω τα είχε πριν γίνει δήμαρχος!

Ε.Σ