Ο δήμος Κορινθίων στις 100 «ευφυείς πόλεις»…

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται:

Ο Δήμος Κορινθίων στις 100 «Ευφυείς Πόλεις» του «IntelligentCitiesChallenge»

Τον ψηφιακό του μετασχηματισμό δρομολογεί ο Δήμος Κορινθίων μετέχοντας στο πρόγραμμα «IntelligentCitiesChallenge».

Η πρόταση που υπεβλήθη από κοινού με το Δήμο Τρίπολης είναι ανάμεσα στις 100 που εγκρίθηκαν σε Πανευρωπαικό επίπεδο. Οι 100 πόλεις, μεταξύ αυτών και η Κόρινθος, θα εκπαιδευτούν από την Ευρωπαική Επιτροπή για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και τα εργαλεία εκείνα που θα επιτρέψουν στους φορείς της τοπικής τους κοινωνίας (ΟΤΑ, Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμιο κτλ) να κινηθούν στην κατεύθυνση της «Ευφυούς Πόλης» και να εναρμονιστούν με τις προηγμένες και σύγχρονες πόλεις της Ευρώπης. 

Ο Δήμος Κορινθίων έχει την μοναδική ευκαιρία να είναι μέλος μιας κοινότητας που αξιοποιεί τις προηγμένες τεχνολογίες

  • για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης
  • την ανοικοδόμηση της οικονομίας τους
  • την πράσινη – έξυπνη βιώσιμη ανάπτυξη
  • την βελτίωση της ποιότητα ζωής
  • την δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρηματικές τους κοινότητες
  • την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες

Το ICC βασίζεται στην επιτυχία του Digital CitiesChallenge, το οποίο βοήθησε ήδη  41 πόλεις της ΕΕ να αναπτύξουν στρατηγικό όραμα και χάρτη πορείας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους».