Πρόστιμο 1000 ευρώ σε επιχείρηση στο Βραχάτι…

Δείτε τη σχετική απόφαση:

Κ.Ν