Συνεδριάζει η κοινότητα Αγ. Θεοδώρων -Το θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση…

Το θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση: