Συνεδριάζει η κοινότητα των Αγίων Θεοδώρων

Το θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση: