Συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο Αγ. Θεοδώρων

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση: