Τα ειρηνοδικεία Κορίνθου, Νεμέας, Σικυώνος και Ξυλοκάστρου καταργούνται…

“Στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (πρώην Νομός Κορινθίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κορίνθου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κόρινθο.

Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κορίνθου εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Τα Ειρηνοδικεία Κορίνθου, Νεμέας, Σικυώνος και Ξυλοκάστρου καταργούνται.

Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.

Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Κορίνθου ορίζονται:

α) η Νεμέα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Νεμέας και

β) η Σικυώνα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κορίνθου ορίζονται ως ακολούθως:

α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο

β) Πρωτοδίκες: είκοσι εννέα

γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία

δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία,

ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις

στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: δύο

Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κορίνθου ανέρχονται σε εβδομήντα πέντε…”, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο odigostoupoliti.eu

ΣΣ. Αν ισχύουν αυτά που γράφονται στον παραπάνω ιστότοπο, …να δούμε τι θα απαντήσουν τα πολιτικά πρόσωπα του νομού!

Κ.Ν