ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ: Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση της κοινότητας

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση: