Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση στη Δ.Κ Ισθμίας

Η πρόσκληση στους τοπικούς συμβούλους: