Τι έδειξαν οι έλεγχοι για τα νερά κολύμβησης στο Λουτράκι

Από το δήμο Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ ανακοινώνεται:

«Στo πλαίσιo του Προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” και ύστερα από την βράβευση της Ακτής Λουτρακίου για ένα ακόμα έτος, ξεκίνησε το Πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας των νερών κολύμβησης, το οποίο περιλαμβάνει δειγματοληψίες από Διαπιστευμένα Εργαστήρια και μικροβιολογική ανάλυσή τους για τον έλεγχο των παραμέτρων:

-Κολοβακτηρίδια κοπρανώδους προέλευσης (E. Coli)  / 100 ml

-Κοπρανώδεις εντερόκοκκους/στρεπτόκοκκους / 100 ml, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009) με την οποία εναρμονίστηκε η Οδηγία 2006/7/ΕΚ που αφορά την ποιότητα νερών κολύμβησης στην Ακτή Λουτρακίου, καθόλη την διάρκεια της τρέχουσας θερινής περιόδου, ήτοι από Μάιο έως και Οκτώβριο 2021.

Τα Σημεία Δειγματοληψίας στην Ακτή Λουτρακίου, βάσει και του Προγράμματος ελέγχου ποιότητας νερών κολύμβησης του ΥΠΕΚΑ, είναι δύο:

-300 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής  και

-έναντι Εστιατορίου “Ιχθυόεσσα”

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων, τα οποία, κάθε χρόνο, δείχνουν ότι τα νερά κολύμβησης στον Δήμο μας είναι “Εξαιρετικής Ποιότητας” αναρτώνται στην διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, http://4862.syzefxis.gov.gr και στις ενότητες “Ακτές Κολύμβησης” – “Ακτές Περιφέρειας Πελοποννήσου”.