…Τι συμβαίνει πάλι στο δήμο Κορινθίων; -Η απευθείας ανάθεση στην εταιρία Κουρούμπαλη…

…Τι συμβαίνει πάλι στο δήμο Κορινθίων; …Ετοιμάζεται για νέα “γκάφα” η δημοτική αρχή του Σταυρέλη; …Τι συμβαίνει με την απευθείας ανάθεση στην εταιρία Κουρούμπαλη;

Επειδή η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος Ν. Σταυρέλης έχουν χάσει αρκετές φορές μέσα σε λίγους μήνες την αξιοπιστία τους με τις αποφάσεις και αυτά που λένε στο δημοτικό συμβούλιο διατηρούμε και σε αυτή την περίπτωση πολλά ερωτηματικά!

Φυσικά λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα όσα αναφέρει παρακάτω ο Β. Νανόπουλος γιατί έχει αποδειχθεί ως τώρα όσες φορές είναι αρνητικός για κάποια σοβαρά θέματα μετά από λίγο καιρό δικαιώνεται!

Από τον π. δήμαρχο Κορινθίων Β. Νανόπουλο αναφέρεται σε ανακοίνωσή του:

“Πρέπει να είναι νόμιμη η διαχείριση των ογκωδών στο δήμο Κορινθίων

Καταψηφίσαμε σήμερα στη δημοτική επιτροπή την εισήγηση και τους όρους διακήρυξης
του διαγωνισμού για τη διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων του δήμου Κορινθίων
προϋπολογισμού 452.600 ευρώ, διότι δεν διασφαλίζεται στη διακήρυξη και τη μελέτη ότι οι εταιρίες οποίες θα συμμετάσχουν έχουν τις νόμιμες άδειες διαχείρισης , επεξεργασίας και διάθεσης σε νόμιμο χώρο των ογκωδών αποβλήτων του δήμου.

Ζητείται άδεια λειτουργίας γενικά και όχι το ελάχιστον που θα έπρεπε για τις εταιρείες
διαχείρισης αποβλήτων δηλαδή έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή ΠΠΔ (Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις), για επεξεργασία και όχι μόνο για παραλαβή, με όλους τους
κωδικούς αποβλήτων που υπάρχουν στους δρόμους και που ο Δήμος θα συλλέγει και
παραδίδει.

Ζητούνται να έχουν μια σειρά από κωδικούς αποβλήτων οι οποίοι προέρχονται από
διαλογή στην πηγή τους οποίους κωδικούς ποτέ δεν μπορεί και δεν θα κάνει ο Δήμος, πχ
θα παραδώσει ο Δήμος ποτέ καθαρό χώμα; Και αν ποτέ το έχει στην κατοχή του θα πάει να
το παραδώσει και να πληρώσει κιόλας, ενώ θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για τις
ανάγκες του;

Η προβληματική διαδικασία φαίνεται ακόμα και από το ότι δεν ζητείται, μεταξύ άλλων, ο
βασικός κωδικός, 20.03.07 που είναι τα ογκώδη απόβλητα, τα οποία είναι και το
μεγαλύτερο ποσοστό και αναφέρονται και στον τίτλο της εργασίας.

Στο διαγωνισμό και στην απευθείας ανάθεση στην εταιρία Κουρούμπαλη, πρέπει να έχουν ελεγχθεί οι άδειες , αν υπάρχει ζυγαριά και χρησιμοποιείται και διασταυρώνονται οι μεταφορές με το σύστημα GPS που έχουν τα φορτηγά του δήμου.

Δεν γίνεται καμία αναφορά και δεν ζητείται πουθενά από τον υποψήφιο ανάδοχο να
αναφέρει και ο Δήμος πως θα πιστοποιεί την διαδικασία, για το πως θα διαχειριστεί τα
απόβλητα και ποιοι θα είναι οι τελικοί αποδέκτες τους.

Έχει ευθύνη ο Δήμος, να ελέγχει και πιστοποιεί, άσχετα αν ζητάει να το κάνει ο ανάδοχος και να διασφαλίζει ο δήμος ότι δεν θα θάβονται η καίγονται παρανόμως από τον ανάδοχο τα ογκώδη απόβλητα του δήμου”.

Κ.Ν