…Το σκίτσο της ημέρας!

ΣΣ. Για υπενθύμιση δείτε την ανάρτηση με τίτλο: ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ήττα Νανόπουλου; -Το ΔΣ απέρριψε την εισήγηση του δημάρχου;

(ΤΑΡΖΑΝ)