Το “στραπάτσο” του δημάρχου Κορινθίων Β. Νανόπουλου…

Ποιο ήταν τελευταία το “στραπάτσο” του δημάρχου Κορινθίων Β. Νανόπουλου; Σύντομα η απάντηση…

Κ.Ν