“Το trailer του ψηφιακού χρονολογίου της Κορινθιακής λαογραφίας, e-Sisifos”

Δείτε την σχετική ανακοίνωση από τον Δ. Ραψωματιώτη: