Φωτογραφίες από τα σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα στο Λουτράκι

Φωτογραφίες από τα σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα στο Λουτράκι

Όπως αναφέρει αναγνώστης μας: “Οι εργασίες από ότι βλέπετε και στις παρακάτω φωτογραφίες προχωρούν ικανοποιητικά πάνω και κάτω από τις γραμμές του προαστιακού, Ρέμα Πραθίου, πλησίον στο μαγαζί cocoon…”

ΣΣ. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα που γίνονται αυτή την περίοδο στο Λουτράκι καθώς έχει να κάνει με την ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους

Κ.Ν