Ανακοίνωση από το δήμο Κορινθίων …λόγω του καύσωνα

Από το δήμο Κορινθίων ανακοινώνεται:

“Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, του Δήμου Κορινθίων, διαθέτει κλιματιζόμενη
αίθουσα, για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του δήμου μας,
από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την
εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Πιο συγκεκριμένα η κλιματιζόμενη αίθουσα που θα παραμείνει ανοικτή, ανά ημέρα
αντίστοιχα, παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα”: