Ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας

Από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας ανακοινώνεται: