ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: …Το σκίτσο της ημέρας!

ΣΣ. Για υπενθύμιση δείτε την ανάρτηση: ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Ο δήμαρχος “που είναι δυνατός” …στα κουίζ!

(ΤΑΡΖΑΝ)