ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Τοπικός πρόεδρος με γεωργικό όχημα του δήμου εκτελεί εργασίες σε ιδιωτικά κτήματα!

…Βουίζει ο τόπος σε δήμο της Κορινθίας ότι γεωργικό μηχάνημα του δήμου το παίρνει τοπικός πρόεδρος «τσιράκι της δημοτικής αρχής» και εκτελεί εργασίες σε ιδιωτικά αγροκτήματα!!! Τώρα πλέον έχουν γνώση οι φύλακες …και τον περιμένουν με την φωτογραφική μηχανή στο χέρι! …Αν έχει τα κότσια να συνεχίσει!

(ΤΑΡΖΑΝ)