ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ενδιαφέρον της δημοτικής αρχής για τα προβλήματα του 12ου δημοτικού -Τι ενέργειες έχουν γίνει -Θετική εξέλιξη και για το μουσικό σχολείο… -Καυστική απάντηση σε αυτούς που τα διαδίδουν…

Αξίζει να σημειωθεί το ενδιαφέρον της δημοτικής αρχής του Β. Νανόπουλου για τα προβλήματα του 12ου δημοτικού σχολείου Κορίνθου αλλά και για άλλα σχολικά συγκροτήματα.

Η εκάστοτε δημοτική αρχή οφείλει εκτός των άλλων να δείχνει ενδιαφέρον για τα συγκροτήματα που φιλοξενούν παιδιά ώστε να μην τίθεται σε όποιο κίνδυνο η υγεία τους. Απλά αυτές οι διαδικασίες είναι λίγο χρονοβόρες για να λυθούν τα όποια προβλήματα. Το θέμα είναι οι δήμοι να ενδιαφέρονται και όχι να αδιαφορούν!

Από την άλλη επειδή πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα για το μουσικό σχολείο Κορίνθου, όπως ξεκαθαρίζεται από τη δημοτική αρχή, αυτό βρίσκεται ένα βήμα πριν την δημοπράτηση του.

Καυστική απάντηση από τη δημοτική αρχή σε αυτούς που διαδίδουν διάφορα τον τελευταίο καιρό …χωρίς να έχουν φροντίσει πριν να ενημερωθούν!

Από το δήμο Κορινθίων ανακοινώνεται:

«Τεχνική Υπηρεσία δήμου Κορινθίων: Τα προβλήματα του 12ου δημοτικού έχουν καταγραφεί και αντιμετωπίζονται με εργολαβία που ξεκινά τις επόμενες μέρες

Η σημερινή εικόνα είναι μετά την καθαίρεση των σαθρών από την τεχνική υπηρεσία στα πλαίσια του ελέγχου

Σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αναφορικά με την δομική κατάσταση του 12ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, και με σκοπό την ενημέρωση των συνδημοτών μας, σημειώνουμε τα κάτωθι ακριβή στοιχεία: 

Κλιμάκιο της ΔΤΥ-Π, στα πλαίσια της περιοδικού ελέγχου των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Κορινθίων (που βεβαίως περιλαμβάνει και μακροσκοπικό έλεγχο της κατάστασης των φερόντων δομικών στοιχείων), επισκέφθηκε στις αρχές του 2022, και το συγκρότημα του 4ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου, παρουσία της Διεύθυνσης των Σχολείων. 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο, εντοπίστηκαν και διαπιστώθηκαν διάφορα προβλήματα τα οποία κατεγράφησαν από την Υπηρεσία. Τα εν λόγω ευρήματα αξιολογήθηκαν ως προς το επισκευαστικό και το οικονομικό σκέλος και κατόπιν εντάχθηκαν στην ετήσια μελέτη συντήρησης Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Κορινθίων (μελέτη: 28/2022, προϋπολογισμός έργου: 523.441,84 ευρώ <ΣΑΤΑ + Δημοτικοί Πόροι>, ΚΑ προϋπολογισμού: 30/7331.0022, διαγωνισμός έργου: 04\2022, ανακήρυξη αναδόχου: 07\2022, υπογραφή συμφωνητικού: 09/2022, εγκατάσταση αναδόχου: 11/2022). Λόγω της έκτασης των ανωτέρω επεμβάσεων, ήταν και είναι αδύνατη η αντιμετώπιση τους από το Τμήμα Αυτεπιστασίας της ΔΤΥ-Π, και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η αποκατάστασή τους να ενταχθεί σε εργολαβία.  

Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, και αυτή ακολουθήθηκε. 

Ταχύτερος τρόπος δεν υπάρχει. 

Στην συνέχεια, στο τέλος καλοκαιριού 2022, κλιμάκιο του ΔΤΥ επισκέφθηκε – κατόπιν συνεννόησης με την Δνση των Σχολείων – εκ νέου το εν λόγω σχολικό συγκρότημα, και προέβη στην καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων των δομικών κατασκευών, αφενός μεν για ασφάλεια των μαθητών, αφετέρου δε για την διαπίστωση του εύρους των βλαβών, εν όψει της επερχόμενης εγκατάστασης του εργολάβου.  

Τα ανωτέρω αποτελούν υπεύθυνη απάντηση στα όσα ανευθύνως και με άλλους σκοπούς διακινούνται, ακόμα και από πρόσωπα που έχουν διατελέσει δημοτικοί σύμβουλοι, στο διαδίκτυο περι απουσίας και αδιαφορίας των υπηρεσιών του δήμου και της δημοτικής αρχής με κίνδυνο μάλιστα την ακεραιότητα μικρών παιδιών. Μπορούσαν εύκολα να ενημερωθούν για όσα σήμερα αναφέρουμε δημοσίως , το γεγονός ότι δεν το έπραξαν επιτρέπει αν μη τι άλλο οι σκοποί τους να τεθούν εν αμφιβόλω.

Η καταγραφή των προβλημάτων στο σχολικό συγκρότημα του 12ουέχει γίνει, οι πρώτες παρεμβάσεις το ίδιο και σε λίγες ημέρες η εργολαβία που ξεκινά θα αντιμετωπίσει σωστά και συνολικά το πρόβλημα που υφίσταται.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή, στην τελευταία τριετία που διευθύνει τα δημοτικά πράγματα, έχει να καταθέσει προς ενημέρωση των συνδημοτών τα εξής, έργα και μελέτες: 

-Εκπόνηση τριών μελετών Συντήρησης Σχολικών Κτηρίων,  

Την μελέτη υπ΄αριθμό 16/2020, προϋπολογισμού  650.486,46€, το έργο της οποίας έχει ήδη αποπερατωθεί.  Την μελέτη υπ΄αριθμό 18/2021 προϋπολογισμού 757.149,63 ευρώ, το έργο της οποίας έχει αποπερατωθεί. Την μελέτη υπ΄αριθμό 28/2022 προυπολογισμού 523.441,84 ευρώ, με εγκατάσταση εργολάβου 11/2022,   

  • Αναβάθμιση σχολικών κτηρίων για την δημιουργία ΔΥΕΠ (Δομή Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφυγόπαιδων) μελέτη 47/2020, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, το έργο της οποίας έχει αποπερατωθεί. 
  • Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και τη εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες,  ην υπ΄ αριθμό μελέτη 42/2019, προϋπολογισμού 18.000 ευρώ, το έργο της οποίας έχει αποπερατωθεί 
  • Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμός 288.920 ευρώ μελέτη 19/2020, για το οποίο υπάρχει ήδη ανάδοχος. 
  • Μουσικό Σχολείο Κορίνθου, προϋπολογισμού 11.002.520 ευρώ, βρίσκεται ένα βήμα πριν την δημοπράτηση του. 
  •  Υποβολή πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (ΑΤ 11) “Προσεισμικός Έλεγχος” προϋπολογισμού 46.167 ευρώ.  Η υποβολή πρότασης έγινε τον 03/2021, και βρίσκεται εν αναμονή της έγκρισης.

Με αυτές τις δράσεις και τα έργα ο Δήμος Κορινθίων αποδεικνύει έμπρακτα το διαρκές ενδιαφέρον του για τους μαθητές και την ευρύτερη σχολική κοινότητα, μακριά από κινδυνολογίες, λαϊκισμούς και κούφια λόγια που τελικά πλήττουν την ίδια την σχολική κοινότητα και τους μαθητές. Αυτά, τα αφήνουμε για τους “ειδικούς” αρμόδιους η μη, που θα ξανακριθούν από την κορινθιακή κοινωνία».

Κ.Ν