ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Δράση «Ελέγχου ακουστικής ικανότητας» -Που μπορείτε να κλείσετε ραντεβού…

Η ανακοίνωση: