ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Συνέβη και αυτό!!! -Μεθόδευση της δημοτικής αρχής του Σταυρέλη υπερ της εταιρίας συμφερόντων οικογένειας Κακογιάννη, σε βάρος των δημοτών!!!

Νέα γκάφα από τη δημοτική αρχή του Σταυρέλη!

Για να δούμε ποια απάντηση θα δώσει ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του στα όσα ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ καταγγέλλει παρακάτω ο πρώην δήμαρχος Β. Νανόπουλος και ο συνδυασμός του!

Και το κυριότερο, αυτό που έχει αποδειχτεί ως τώρα είναι όσα αναφέρει ο Νανόπουλος είναι ΣΟΒΑΡΑ και ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ! Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τη νέα δημοτική αρχή καθώς …εκτίθεται συνέχεια! (για υπενθύμιση δείτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Το βίντεο …που εκθέτει τον Σταυρέλη! -Ο “νέος” που …προσπαθεί να φανεί ωραίος, …αλλά ο παλιός είναι αλλιώς! -ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΣ ο Νανόπουλος, ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΣ ο Σταυρέλης!)

Αυτή τη φορά γίνεται σοβαρή καταγγελία για μεθόδευση της δημοτικής αρχής του Σταυρέλη υπερ της εταιρίας συμφερόντων οικογένειας Κακογιάννη και σε βάρος τωνδημοτών του δήμου Κορινθίων!!!

Έφτασε και σε αυτό το σημείο, …τόσο σύντομα η δημοτική αρχή του Σταυρέλη;

Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια διαβάστε προσεχτικά τι συνέβη χθες και (με στοιχεία) ΠΟΤΕ εστάλη η πρόσκληση!

Από το συνδυασμό του πρώην δημάρχου Κορινθίων Β. Νανόπουλου ανακοινώνεται:

“Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ καταγγέλλει την απροκάλυπτη
μεθόδευση της δημοτικής αρχής του κ. Σταυρέλη υπερ της
εταιρίας συμφερόντων οικογένειας Κακογιάννη και σε βάρος των
δημοτών του δήμου Κορινθίων .

Αν τολμά η μπορεί ο κ Σταυρέλης ας κάνει διαφορετικά .

Χθες 26.3.24 και ώρα 1.26μμ εστάλη με E-MAIL πρόσκληση της
κας Στριμενοπούλου ως προέδρου της δημοτικής επιτροπής για
έκτακτη συνεδρίαση μια ώρα μετά δηλαδή 2.30μμ.

H εισήγηση του θέματος εστάλη 2.22μμ οκτώ λεπτά πριν τη συνεδρίαση και
πρότεινε την απόρριψη της προσφυγής στην ΕΑΑΔΗΣΥ της
εταιρίας Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 0Ε , τον αποκλεισμό 7
εταιριών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και ανάθεση στην
εταιρία GSP GROUP IKE πρώην LECHI GROUP IKE με έκπτωση
1 % του έργου προϋπολογισμού 600.000 ευρώ για τα πεζοδρόμια –
προαστιακός -Κόρινθος.

Δεν υπήρξε καμία τηλεφωνική ενημέρωση και τα μέλη της δημοτικής επιτροπής του δήμου
Κορινθίων που εκπροσωπούν την μείζονα μειοψηφία στη δημοτική
επιτροπή – Βασίλης Νανόπουλος , Γεώργιος Πούρος, Αθανάσιος
Τσατσούλης απουσίασαν .

Θεωρούμε ότι η όλη μεθόδευση έγινε σκόπιμα για να μην περιληφθεί η άποψή μας στην απόφαση που εστάλη αυθημερόν από το δήμο στο ΕΑΑΔΗΣΥ και να θεωρηθεί ομόφωνη .

Αυτά γίνονται επί δημαρχίας Σταυρέλη στην Κόρινθο .

Την ευθύνη που τους αναλογεί έχουν βεβαίως και όσοι ψήφισαν
δηλαδή οι δημοτικοί σύμβουλοι Στριμενοπούλου, Παπαιωάννου,
Γεωργακόπουλος, Μπονάτσου, Δανιήλ, Μανωλάκης.

Διαφωνούμε με το περιεχόμενο της απόφασης της δημοτικής
επιτροπής με ΑΔΑ 6ΨΜΕΩΛ7-1ΧΩ και  
 το Πρακτικό 13/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Κoριvθίωv της 26-3-2024 .

ΘΕΜΑ 1ο (μοναδικό) ημερήσιας διάταξης ήταν : «Διατύπωση
απόψεων επί προδικαστικής προσφυγής με ΓΑΚ ΕΑΔΗΨΜΕΩΛ7-
ΣΥ 363/12-3-2024 ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων σχετικά με τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 101/2023 .

Θεωρούμε ότι τα επιχειρήματα της εταιρίας Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ είναι νομικά ισχυρά , βάσιμα και δικαιολογημένα και
για τους λόγους αυτούς ζητάμε από την αρμόδια επιτροπή της
ΕΑΑΔΗΣΥ να τα κάνει δεκτά
.

Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε ζητήσει να κηρύξει ο δήμος μη
συμφέρουσα τη διαγωνιστική διαδικασία και να επαναληφθεί ο
διαγωνισμός και να έχει ο δήμος έκπτωση στο έργο της τάξεως του
27 % που έδωσε μια από τις εταιρίες που αποκλείστηκαν και είναι
η ίδια που εκτελεί το έργο πεζοδρόμια στην πόλη της Κορίνθου
που δημοπράτησε η δική μας δημοτική αρχή”.

Περισσότερα στο βίντεο :