ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Έργα αντιπυρικής προστασίας στον οικισμό του Σχίνου…

“Έργα αντιπυρικής προστασίας στον οικισμό του Σχίνου είναι το αντικείμενο σύμβασης που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Η εν λόγω σύμβαση, με συνολική δαπάνη 71.221,77 ευρώ, προβλέπει εργασίες στα όρια των οικισμών Πίσσια και Σχίνος και συγκεκριμένα παρόδιους καθαρισμούς σε συνολική έκταση 66,12 στρέμματα και συντήρηση οδικού δικτύου συνολικού μήκους 3,5 χιλιομέτρων”, αναφέρεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου.