ΛΟΥΤΡΑΚΙ- Π-ΑΓ.Θ: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο…

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση: