Ο νέος αντιδήμαρχος στο δήμο Κορινθίων…

Ο Παναγιώτης Καρσιώτης είναι ο νέος αντιδήμαρχος αθλητισμού στο δήμο  Κορινθίων. Η εμπιστοσύνη του δημάρχου Β. Νανόπουλου στο πρόσωπό του τον έκανε να τον ορίσει αντιδήμαρχο σε αυτή τη σημαντική θέση.

Κ.Ν