…Περίεργα πράγματα στο δήμο Κορινθίων! -Νανόπουλος και Πνευματικός συμφώνησαν…

Δείτε την ανακοίνωση από τον Ν. Σταυρέλη:

ΣΣ. ..Περίεργα πράγματα στο δήμο Κορινθίων! Νανόπουλος και Πνευματικός συμφώνησαν …να δώσουν επιπλέον 100.000 ευρώ στον εργολάβο!

Κ.Ν