Πότε είναι η περίοδος των εκπτώσεων στα καταστήματα της Κορίνθου -Που δεν συμφωνεί ο εμπορικός σύλλογος Κορίνθου…

Από τον εμπορικό σύλλογο Κορίνθου αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο του ν. 4177/2013, ως ενδιάμεση φθινοπωρινή εκπτωτική περίοδος ορίζεται καταρχήν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, το οποίο ωστόσο μπορεί να μεταβάλλεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου και δημοσιεύεται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων.

Στις Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες η ως άνω απόφαση δεν έχει εκδοθεί, ισχύει κανονικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, ενώ επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και την πρώτη Κυριακή του ιδίου μήνα.

Συνακόλουθα, για την Κόρινθο η φετινή ενδιάμεση φθινοπωρινή εκπτωτική περίοδος, είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Οι 15 ημέρες είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες. Ημέρα έναρξης του φετινού φθινοπωρινού δεκαπενθημέρου ενδιάμεσων εκπτώσεων σύμφωνα με την νομοθεσία , είναι η Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου και αντίστοιχα, τελευταία ημέρα των εκπτώσεων είναι η Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου, με προαιρετική λειτουργία την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου.  

Ο  Ε.Σ.Κορίνθου υπενθυμίζει ότι δεν συμφωνεί με την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, (πλην των Κυριακών εντός της χριστουγεννιάτικης και πασχαλινής περιόδου ),διότι θεωρεί ότι δεν θα επιφέρει καμία ανάκαμψη στην αγορά, αντίθετα θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ανεργία, ύφεση και λουκέτα στα καταστήματα…”.