Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου-Περαχώρας

Από τη δημοτική κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας αναφέρεται: «Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος και Εθν. Αντιστάσεως) την  14η  Ιουνίου   2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της οδού Καραντάνη 3 στις εγκαταστάσεις της «PEPSICO HBH EPE» στο Λουτράκι.
  2. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην «ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗ Ν. και ΣΙΑ Ε.Ε.» για το Κ.Υ.Ε. ,που λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 12, στο Λουτράκι.
  3. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στον «ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Γ. Λέκκα 21, στο Λουτράκι.
  4. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην «Λ. και Π. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο ΄΄WAVES΄΄, για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Λ. Ποσειδώνος, Ο.Τ. 278, στο Λουτράκι.
  5. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην «Λ. και Π. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. » με τον διακριτικό τίτλο ΄΄ LEVEL 2΄΄, για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Λ. Ποσειδώνος, Ο.Τ. 278, στο Λουτράκι.
  6. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην «EL BI NET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί, στα Στραβά Λουτρακίου.
  7. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στον «ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟ» για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Γ. Λέκκα 48 στο Λουτράκι».