Συνεδριάζει η κοινότητα των Αγ. Θεοδώρων -Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση…

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση: