…Τι τρέχει πάλι με την πλατεία Φιλύρα στο Κιάτο;

…Τι τρέχει πάλι με την πλατεία Φιλύρα στο Κιάτο; Πληροφορούμαστε ότι ανακατασκευάζεται ξανά! Οι υπεύθυνοι του δήμου μπορούν να εξηγήσουν τι συμβαίνει; Πόσο στοιχίζουν αυτές οι εργασίες και για ποιο λόγο γίνονται; …Πόσες ανακατασκευές έχουν γίνει στην εν λόγω πλατεία;

Κ.Ν