ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ήττα Νανόπουλου; -Το ΔΣ απέρριψε την εισήγηση του δημάρχου;

“Το Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία απέρριψε την εισήγηση του Δημάρχου για την αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης για το ΞΕΝΙΑ Αρχαίας Κορίνθου και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου με το υπερβολικό ποσόν των 390.000 ευρώ. 18 δημοτικοί σύμβουλοι καταψήφισαν την εισήγηση, ενώ θετική ψήφο έλαβε μόνο από 8 δημοτικούς συμβούλους.

Οι παρατάξεις Σταυρέλη, Πνευματικού, Τζέκου, Σπύρου και ο ανεξάρτητος κ. Κορδώσης καταψήφισαν την πρόταση του Δημάρχου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν τρεις αντιδήμαρχοι (Ζαχαριάς, Παπαϊωάννου, Μπίτζος) με νόημα…?  καθώς  και  ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Παπαδημητρίου Σωτήρης. Απουσίαζαν δικαιολογημένα οι Ανδρέας Ζώγκος και ο Γιώργος  Πιέτρης. 

Εντύπωση έκανε η αποστασιοποίηση του αντιδημάρχου κ. Γκερζελή , ο οποίος κατέθεσε δική του πρόταση και καταψηφίστηκε.

Το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης κατέθεσαν πρότασης εκπόνησης μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει και το θέατρο, αλλά όχι με το υπερβολικό ποσόν των 390.000 ευρώ”, αναφέρθηκε στο webkorinthos.gr.